Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης
Manet Travel eSIM

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής επίσης οι ΓΟΠ) ισχύουν για την ηλεκτρονική αγορά προπληρωμένων eSIM (εφεξής Προϊόντα ή Προϊόν) που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου manet.travel (εφεξής ο Ιστότοπος) από χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις των καταναλωτών κατά την έννοια του άρθρου 2.2 κατωτέρω.
 2. Η Ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται από την Manet Mobile Solutions s.r.l. (εφεξής επίσης ο Πάροχος) με έδρα τη Ρώμη, Via Edoardo D’Onofrio 67, 0015, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ρώμης με αρ. RM-1449947 του μητρώου εταιρειών, φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ 13464271009.
 3. Για να μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιεί αγορές μέσω της Ιστοσελίδας, πρέπει να είναι ενήλικος, να είναι ικανός να ενεργεί και να θεωρείται καταναλωτής (εφεξής αναφερόμενος επίσης ως Αγοραστής ή Αγοραστής).
 4. Ο Προμηθευτής καλεί τον Αγοραστή να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες ΓΟΠ και να τους εκτυπώσει ή/και να τους αποθηκεύσει σε σταθερό μέσο προσβάσιμο σε αυτόν.
 1. Με τον όρο “σύμβαση” νοείται η σύμβαση με την οποία ο Αγοραστής αγοράζει, έναντι καταβολής του τιμήματος, τα Προϊόντα στην Ιστοσελίδα στο πλαίσιο ενός συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως μέσω τηλεματικών εργαλείων που οργανώνει ο Προμηθευτής και διέπεται από τους παρόντες ΓΟΣ.
 2. Ως “αγοραστής” νοείται το φυσικό πρόσωπο-καταναλωτής που πραγματοποιεί την αγορά, όπως αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 3. Ο όρος “προϊόν” αναφέρεται στην eSIM(ενσωματωμένη μονάδα ταυτότητας συνδρομητή), δηλαδή μια προπληρωμένη ψηφιακή Sim που επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός προγράμματος δεδομένων (εφεξής επίσης υπηρεσίες) με έναν φορέα εκμετάλλευσης δικτύου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί φυσική Sim. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τοπικούς και διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, επίσης μέσω των διαμεσολαβητών τους (εφεξής επίσης Φορείς εκμετάλλευσης δικτύων).
 1. Η σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή συνάπτεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.
 2. Για να αγοράσει eSIMs, ο αγοραστής πρέπει να συνδεθεί στη διεύθυνση manet.travelΚάντε κλικ στο κουμπί “Αγορά τώρα”, επιλέξτε την τοποθεσία (“Επιλέξτε έναν προορισμό”) όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την eSIM, επιλέξτε το τιμολογιακό πρόγραμμα και τη διάρκειά του που σκοπεύετε να αγοράσετε, εισάγετε τα στοιχεία που απαιτούνται για την αγορά (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Χώρα διαμονής, Χώρα αγοράς, Ημερομηνία ενεργοποίησης eSIM, Στοιχεία πιστωτικής κάρτας), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που διαθέτετε είναι συμβατή με την τεχνολογία eSIM και, μετά την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ, ολοκληρώστε την παραγγελία κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας και της πληρωμής, ο Προμηθευτής θα στείλει στον Αγοραστή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για την εγκατάσταση της eSIM μέσω ενός κωδικού QR, ο οποίος μπορεί επίσης να προβληθεί μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στην ενότητα σύνοψης. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης μιας eSIM είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.manetmobile.com/come-installare-esim-manet/.
 3. Κάθε παραγγελία του Αγοραστή συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ. Οι παρόντες ΓΟΣ αποτελούν, ως εκ τούτου, αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος της σύμβασης πώλησης και πρέπει, ως εκ τούτου, να εξεταστούν ηλεκτρονικά από τον αγοραστή πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Συνεπώς, η υποβολή μιας παραγγελίας σημαίνει πλήρη γνώση και πλήρη και ρητή αποδοχή τόσο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης όσο και των όσων αναφέρονται στην ίδια την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Αγοραστής δεν μπορεί να την αλλάξει ή/και να την ακυρώσει.
 4. Η σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή συνάπτεται αποκλειστικά με την αποδοχή της παραγγελίας από τον προμηθευτή.
 5. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί την παραγγελία εάν:
  1. δεν υπάρχει επαρκής εγγύηση της φερεγγυότητας της πληρωμής, ή σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού από τον Αγοραστή, σε περίπτωση προβλημάτων με την πληρωμή, ή σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε προηγούμενες παραγγελίες,
  2. οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες (π.χ. σε περίπτωση λάθους στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Αγοραστή σχετικά με: τον αριθμό της κάρτας πληρωμής, την ημερομηνία λήξης, τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας, την ημερομηνία ενεργοποίησης κ.λπ,)
  3. Τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα,
 6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.5 ανωτέρω, ο Αγοραστής θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι ο Προμηθευτής δεν έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία αγοράς, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ήδη καταβάλει την τιμή των προϊόντων, ο Προμηθευτής θα την επιστρέψει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών.

Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του, χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσει προηγουμένως τους Αγοραστές. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ιστότοπο και θα εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις που θα πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 1. Η πληρωμή γίνεται εκ των προτέρων κατά τη στιγμή της παραγγελίας από τον αγοραστή με πιστωτική κάρτα.
 2. Ο Αγοραστής εγγυάται στον Προμηθευτή ότι διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει για την παραγγελία του κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας.
 3. Όλες οι παραγγελίες πληρώνονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή (ακόμη και σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων).
 4. Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με τις πληρωμές πραγματοποιούνται σε ειδική γραμμή προμηθευτή που προστατεύεται από σύστημα κρυπτογράφησης. Ο προμηθευτής εγγυάται την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών με ένα πρόσθετο επίπεδο κρυπτογράφησης ασφαλείας και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 1. Όλες οι τιμές πώλησης των Προϊόντων που εμφανίζονται και αναγράφονται στον Ιστότοπο εκφράζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 2. Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αφορούν μόνο τα Προϊόντα που πωλούνται on-line στον Ιστότοπο και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 3. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών στις τιμές, ο Αγοραστής θα ενημερωθεί δεόντως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα επιβεβαιώσει την παραγγελία με τη σωστή τιμή ή θα ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας με επακόλουθη επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support@manetmobile.com, με λεπτομερή αιτιολόγηση του αιτήματος. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από τον Πάροχο και, μαζί με τους Διαχειριστές Δικτύου, θα αποφασίζεται εάν θα χορηγηθεί ή όχι επιστροφή και σε ποιο βαθμό (ολική ή μερική, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση).

 1. Οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στον Αγοραστή από την ενεργοποίηση του Προϊόντος και για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά την αγορά. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, όλες οι εναπομείνασες Υπηρεσίες θα χάνονται και δεν θα οφείλεται καμία επιστροφή χρημάτων για τις Υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
 2. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους (οι Διαχειριστές Δικτύου), για το λόγο αυτό ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τις βλάβες, την κάλυψη, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του δικτύου.
 3. Η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς. Ο Προμηθευτής αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αγοραστή με τους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς.
 4. Οι τιμές των προϊόντων ή/και τα χαρακτηριστικά τους ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις ισχύουν μόνο για παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί κατά την ημερομηνία της τροποποίησης. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής καλείται να ελέγξει την τελική τιμή πώλησης πριν από την αποστολή της παραγγελίας αγοράς.
 5. Οι Υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν και δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω αλλαγές ή προσαρμογές σε μεμονωμένα αιτήματα μετά την αγορά.
 1. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ανεπάρκεια λόγω ανωτέρας βίας ή τρίτων, εάν δεν εκτελέσει την παραγγελία εντός του συμβατικού χρονικού πλαισίου. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών.
 2. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους (τους Διαχειριστές Δικτύου), επομένως ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για τυχόν δυσλειτουργίες ή δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών και δεν παρέχει καμία εγγύηση καλής ποιότητας και συνεχούς διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών. Ο Αγοραστής κατανοεί και αποδέχεται, απαλλάσσοντας τον Προμηθευτή από κάθε ευθύνη, ότι οι Διαχειριστές Δικτύων μπορούν να αναστείλουν προσωρινά ή μόνιμα την παροχή Υπηρεσιών στο τοπικό τους δίκτυο ή σε συγκεκριμένη χώρα ή προορισμό, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι υπηρεσίες των Διαχειριστών Δικτύων διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο Αγοραστής μπορεί να δει στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τους.
 3. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται επίσης για ζημίες, απώλειες και δαπάνες που υπέστη ο Αγοραστής λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτόν.
 4. Ο Προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν δόλια και παράνομη χρήση που μπορεί να γίνει από τρίτους, πιστωτικών καρτών και άλλων μέσων πληρωμής, για την πληρωμή των προϊόντων που αγοράστηκαν, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλες τις δυνατές προφυλάξεις με βάση την καλύτερη δυνατή επιστήμη και εμπειρία της εποχής και τη συνήθη επιμέλεια.
 5. Ο Προμηθευτής αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες και έμμεσες ζημιές, προβλέψιμες ή μη, επακόλουθες ή/και σχετικές με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Αγοραστή. Εάν ο Προμηθευτής θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω ζημίας που υπέστη ο Αγοραστής και η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη διαβίβαση μιας παραγγελίας, η ευθύνη αυτή περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας που κατέβαλε ο Αγοραστής στον Προμηθευτή.
 6. Ο Αγοραστής δηλώνει ότι έχει πλήρη δικαιοδοσία να ενεργεί και να συνάπτει σύμβαση για την αγορά προϊόντων στην Ιστοσελίδα βάσει των παρόντων ΓΟΣ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί από τον Προμηθευτή να επαληθεύσει την ικανότητα των επισκεπτών και των αγοραστών του δικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που ένα άτομο που δεν έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ένας ανήλικος, προβεί σε αγορά στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη της ευθύνης των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων του για την αγορά και την πληρωμή, ο Προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί τη σύναψη της Σύμβασης.
 1. Ο Αγοραστής συμφωνεί να χρησιμοποιεί το Προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΣ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των Υπηρεσιών, του περιεχομένου, των πληροφοριών και των επικοινωνιών που μεταδίδονται με τη χρήση του Προϊόντος.
 2. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση
  1. να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για δόλιους ή παράνομους σκοπούς ή να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την αποστολή μηνυμάτων υβριστικού, άσεμνου, παρενοχλητικού ή απειλητικού χαρακτήρα,
  2. να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να διαπράξετε ή να διευκολύνετε τη διάπραξη ποινικού αδικήματος ή άλλης παράνομης πράξης,
  3. να μην ενεργεί με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δικτύου,
  4. μην αναρτάτε ή ανεβάζετε οτιδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων χωρίς άδεια,
  5. να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική χρήση,
  6. να μην πωλεί, μεταπωλεί, νοικιάζει, υπενοικιάζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορεύεται τις Υπηρεσίες,
  7. Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα προέλευσης, στη χώρα στην οποία διαμένετε ή στη χώρα στην οποία βρίσκεστε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών,
  8. να θέτει στη διάθεσή του κάθε αποδεικτικό ταυτότητας που μπορεί εύλογα να ζητήσει ο Προμηθευτής,
 3. Ο αγοραστής δηλώνει και εγγυάται ότι
  1. δεν βρίσκεται σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από την ιταλική κυβέρνηση ή που έχει χαρακτηριστεί από την ιταλική κυβέρνηση ως χώρα που “υποστηρίζει την τρομοκρατία” και
  2. δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν κατάλογο προσώπων που υπόκεινται σε περιορισμούς από την ιταλική κυβέρνηση.
 1. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς, να εκτυπώσει και να διατηρήσει τους παρόντες ΓΟΣ, τους οποίους έχει ήδη διαβάσει και αποδεχθεί ως υποχρεωτικό βήμα για την αγορά.
 2. Οι προσφορές προϊόντων στον Ιστότοπο προορίζονται για Αγοραστές που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά σε άτομα κάτω των 18 ετών να υποβάλλουν ηλεκτρονικές παραγγελίες.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά στον Αγοραστή να εισάγει ψευδή, επινοημένα, τρίτα ή/και πλασματικά στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και περαιτέρω επικοινωνιών- τα προσωπικά στοιχεία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποκλειστικά δικά του προσωπικά και πραγματικά στοιχεία και όχι τρίτων ή πλασματικών προσώπων.
 4. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη για κάθε παράβαση και κατάχρηση, προς το συμφέρον και την προστασία όλων των Αγοραστών.
 5. Ο Αγοραστής απαλλάσσει τον Προμηθευτή από κάθε ευθύνη που προκύπτει από την έκδοση εσφαλμένων φορολογικών εγγράφων λόγω σφαλμάτων στα στοιχεία που παρέχει ο Αγοραστής, καθώς μόνο αυτός είναι υπεύθυνος για την ορθή καταχώρισή τους.
 6. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει, αποδέχεται και εκφράζει τη συγκατάθεσή του στο γεγονός ότι ο Προμηθευτής θα αποστέλλει όλες τις επικοινωνίες σχετικά με την αγορά των προϊόντων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Αγοραστής κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.
 7. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.
 1. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Προϊόντος, οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Αγοραστή για την περίοδο διάρκειας που έχει επιλεγεί κατά την αγορά.
 2. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα και για τους σκοπούς του Άρθρου. 1454 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση παράβασης από τον αγοραστή των διατάξεων των άρθρων 10.1, 10.2, 10.3, 11, 14. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για τις αχρησιμοποίητες Υπηρεσίες.

Ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται ότι σε σχέση με την αγορά των προϊόντων αποκλείεται ρητά το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Όλη η τεχνολογία, τα σύμβολα και η τεκμηρίωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εφαρμογών, του λογισμικού, του σχεδιασμού, των γραφικών, του κειμένου, των πληροφοριών, των εικόνων, των βίντεο, των ήχων, της μουσικής και άλλων αρχείων, καθώς και της επιλογής και της διάταξής τους) παραμένουν ιδιοκτησία του προμηθευτή και τρίτων.

Ο Προμηθευτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή προκειμένου να προμηθεύσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.iubenda.com/privacy-policy/80019139.

 1. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι κάθε παραγγελία που αποστέλλεται αποθηκεύεται σε ψηφιακή/έγχαρτη μορφή στον διακομιστή/στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή σύμφωνα με κριτήρια εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.
 2. Ο Αγοραστής καλείται να αποθηκεύσει τόσο το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας όσο και τους παρόντες ΓΟΣ στη συσκευή του σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή.

Οι ανακοινώσεις και τα αιτήματα βοήθειας προς τον Προμηθευτή θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@manetmobile.com.

 1. Η ερμηνεία, η εκτέλεση και η καταγγελία των παρόντων ΓΟΣ και της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων υπερισχύοντων υποχρεωτικών κανόνων της χώρας συνήθους διαμονής του Αγοραστή. Τυχόν εγγενείς ή/και συνακόλουθες διαφορές θα επιλύονται σε μη αποκλειστική βάση από την ιταλική δικαστική αρχή και συγκεκριμένα από το δικαστήριο της Ρώμης, εκτός εάν ο αγοραστής προτίθεται να επιλέξει, καθώς έχει το δικαίωμα να το πράξει, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ίδιου σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.
 2. Ο Προμηθευτής είναι πάντοτε πρόθυμος να επιδιώξει τη φιλική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν, μέσω των άμεσων επαφών που αναφέρονται στο άρθρο. 17 ή τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.
 1. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οι διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ που λογικά θα έπρεπε να επιζήσουν της καταγγελίας παραμένουν σε ισχύ.
 2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
 3. Η παράλειψη του Προμηθευτή να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων ΓΟΠ δεν θα θεωρείται απώλεια των δικαιωμάτων που παρέχονται με την εν λόγω διάταξη.
 4. Ο Προμηθευτής μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ΓΟΣ, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με προειδοποίηση 30 ημερών.

Ενημερώθηκε 12/04/2023

Το αίτημά σας υποβλήθηκε με επιτυχία

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας και θα λάβετε ένα email με τους κωδικούς πρόσβασης στο dashboard Manet.

Επιλέξτε την εξατομικευμένη λύση για τους καλεσμένους σας

Εφαρμογή Manet

Όλη η ευκολία της ψηφιακής βοήθειας
πάντα διαθέσιμος
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung

Συσκευή Manet

Μια συσκευή για να προσφέρετε στους πελάτες σας
την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung
Premium

Πίστωση φωτογραφίας

Οι εικόνες και τα εικονίδια σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ελεύθεροι πόροι που παρέχονται από:

Σας ευχαριστούμε!