Meet us at

April 15-17, 2024

Las Vegas, NV

Re-MANET

Επανάσταση στην τουριστική εμπειρία με Manet

Περιγραφή έργου

Το βιομηχανικό ερευνητικό έργο Re-MANET αποσκοπεί στην αύξηση της παρουσίας των τουριστών σε καταλύματα που θα είναι εξοπλισμένα με την υπηρεσία Manet, βελτιώνοντας το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας και την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της εφαρμογής ευφυών αλγορίθμων ικανών να επιτρέπουν στον τουρίστα να απολαμβάνει δυναμικό και προσαρμοσμένο τουριστικό περιεχόμενο στις συσκευές Manet.

Επί του παρόντος, κάθε smartphone Manet διαθέτει ένα σύστημα συλλογής δεδομένων που είναι διαφανές για τον χρήστη και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς περί απορρήτου. Αυτός ο μηχανισμός είναι ήδη σε θέση να συλλέγει δεδομένα χρήσης σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων σε κάθε τμήμα του smartphone, τους τύπους εστιατορίων, αξιοθέατων, καταστημάτων που ενδιαφέρουν τον χρήστη και τον χρόνο χρήσης της συσκευής. Επιπλέον, η θέση της συσκευής λαμβάνεται κάθε 15 δευτερόλεπτα, προκειμένου να δημιουργηθούν θερμικοί χάρτες των πιο επισκέψιμων τόπων και των διαδρομών που διανύουν οι χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται βάσει ενός μικρού αρχικού ερωτηματολογίου στο οποίο η συσκευή δημιουργεί ένα προφίλ του χρήστη ζητώντας το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τον λόγο και τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επί του παρόντος μόνο για στατιστικούς σκοπούς και απαιτούν χειροκίνητη ανάλυση για την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών. Για τη Manet Mobile Solutions Srl είναι χρήσιμες για τη βελτιστοποίηση του συστήματος και την αξιοποίηση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής, αλλά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από δημόσιους φορείς ή εμπορικούς εταίρους για ενημερωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σκοπός

Αυτό το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα μπορεί να προτείνει εξατομικευμένο τουριστικό περιεχόμενο στους χρήστες Manet με βάση το τι έχουν αναζητήσει χρήστες με το ίδιο ή παρόμοιο προφίλ μέσα στην ίδια τη συσκευή, τι έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της διαμονής τους ή τα μέρη που έχουν επισκεφθεί. Το σύστημα Re-MANET θα είναι σε θέση να αντλεί πληροφορίες από τη βάση δεδομένων που έχει ήδη αποκτήσει Manet, η οποία θα ενημερώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, καθώς νέοι χρήστες θα το χρησιμοποιούν.

Το Re-MANET θα αξιοποιήσει αλγορίθμους υπολογιστικής νοημοσύνης βασισμένους στη μηχανική μάθηση και τα νευρωνικά δίκτυα για την αυτόματη παροχή δυναμικού και εξατομικευμένου τουριστικού περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του τουρίστα κατά τη χρήση των συσκευών Manet, καθιστώντας τον μοναδικό σε σύγκριση με άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, κατά την κατάρτιση του προφίλ ενός Αμερικανού τουρίστα στα τριάντα του σε ένα ταξίδι αναψυχής στη συσκευή, το Re-MANET θα εξάγει τις πιο σχετικές πληροφορίες και θα τις εμφανίζει στην οθόνη ως “προτάσεις” προς αυτόν, αξιοποιώντας για παράδειγμα νυχτερινά κέντρα, μοντέρνα εστιατόρια ή συγκεκριμένα αξιοθέατα που ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο προφίλ- ομοίως, και πάλι ως παράδειγμα, κατά την κατάρτιση του προφίλ ενός επαγγελματία χρήστη, το Re-MANET θα είναι σε θέση να του προτείνει τα κατάλληλα εστιατόρια.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με το έργο Re-MANET, η Manet Mobile Solutions Srl σκοπεύει να επεκτείνει το πεδίο ενδιαφέροντος του προϊόντος της, το οποίο σήμερα περιορίζεται στη φάση της διαμονής και μετά το ταξίδι, και στη φάση πριν από το ταξίδι, μέσω του αυτόματου συστήματος εικονικού θυρωρού που στοχεύει να αναχαιτίσει τον τουρίστα ήδη στο στάδιο της κράτησης και μετά την κράτηση.

Χάρη στις λειτουργίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Re-MANET, μπορούν να καθοριστούν οι προσδοκίες όσον αφορά αυξημένες εισερχόμενες ροές και αυξημένες κρατήσεις δραστηριοτήτων και εμπειριών, χάρη στη λειτουργία του εικονικού θυρωρού που προτείνει εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες και συμβουλές σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθηθούν- αυξημένα θετικά σχόλια και βελτιωμένη διαδικτυακή φήμη των εγκαταστάσεων, χάρη στη λειτουργία προσαρμογής του τουριστικού περιεχομένου στις συσκευές Manet και τη σχετική βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη από τον τουρίστα, αυξημένο ποσοστό μετατροπής και διατήρησης πελατών από τη Manet Mobile Solutions Srl, η οποία θα είναι σε θέση να παρουσιάζει καλύτερα σχέδια απόδοσης σε νέους ή ανανεωμένους πελάτες, αυξάνοντας την ευκολία σύναψης νέων συμβάσεων και ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων.

Όσον αφορά το επίπεδο απασχόλησης, το έργο Re-MANET θα επιφέρει μια πρόσθετη εσωτερική συνεισφορά στην εταιρεία, η οποία θα είναι σε θέση να ενσωματώσει πρόσθετους τεχνικούς και διοικητικούς πόρους στην ομάδα που ήδη απασχολείται στις αναπτυξιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, της τάξης των μονάδων. Δευτερευόντως, χάρη σε αυτό το έργο και την αυξημένη παραγωγική ικανότητα που δημιουργείται από αυτό, η Manet Mobile Solutions Srl θα είναι σε θέση να ενσωματώσει πρόσθετους πόρους πωλήσεων για την προώθηση και την πώληση της υπηρεσίας σε νέους δυνητικούς πελάτες, και πάλι σε αριθμό μονάδων. Τέλος, και δεν πρέπει να υποτιμηθεί, οι πελάτες και οι δυνητικοί νέοι πελάτες που θα υιοθετήσουν το σύστημα Manet εξοπλισμένο με τις λειτουργίες που προβλέπονται στο παρόν έργο θα βιώσουν αύξηση της δικής τους δυναμικότητας από την άποψη της αύξησης της πληρότητας, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της προσφοράς διαμονής, της ικανοποίησης των πελατών και της διαδικτυακής φήμης, καθώς και αύξηση των εσόδων που συνδέονται άμεσα με τη χρήση των συσκευών Manet από τους επισκέπτες (κρατήσεις εσωτερικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αγορά premium χαρακτηριστικών, μηχανισμοί κατανομής εσόδων, κ.λπ.). Η αύξηση του ποσοστού πληρότητας μπορεί, επομένως, να συνδεθεί άμεσα με σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο απασχόλησης των ίδιων των καταλυμάτων, καθώς και, από μια ακόμη ευρύτερη προοπτική, στο επίπεδο απασχόλησης των επιχειρηματικών τους εταίρων και της τοπικής τουριστικής αγοράς γενικότερα. Τέλος, χάρη στις ευκαιρίες που θα προκύψουν μετά την υλοποίηση του έργου Re-MANET, η Manet Mobile Solutions Srl θα μπορέσει να διαφοροποιήσει το προϊόν της με καινοτόμο τρόπο και να ανοίξει την επιχείρησή της για τοποθέτηση σε διαφορετικές αγορές, όπως οι αγορές που δεν είναι ξενοδοχειακές (b&b και εξοχικές κατοικίες), των οποίων οι επισκέπτες επωφελούνται ακόμη καλύτερα από μια εξατομικευμένη εμπειρία που αντισταθμίζει την έλλειψη υπηρεσίας θυρωρού μέσα στην ίδια τη δομή. Οι αγορές αυτές, οι οποίες παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των κλινών, δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί με δομημένο τρόπο από ανταγωνιστές και, ως εκ τούτου, το έργο Re-MANET προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για τοποθέτηση σε νέα τμήματα της αγοράς.

Χρηματοδοτική στήριξη

Η στήριξη της πράξης ανέρχεται σε 197.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της δημόσιας προκήρυξης “Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός” που αναφέρεται στην απόφαση αριθ. G16395 της 28/11/2017 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 – Κωδικός έργου ISED A0199E0090- COR 1003246 1003250 1003254 1003263.

Μοιραστείτε:

Το αίτημά σας υποβλήθηκε με επιτυχία

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας και θα λάβετε ένα email με τους κωδικούς πρόσβασης στο dashboard Manet.

Επιλέξτε την εξατομικευμένη λύση για τους καλεσμένους σας

Εφαρμογή Manet

Όλη η ευκολία της ψηφιακής βοήθειας
πάντα διαθέσιμος
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung

Συσκευή Manet

Μια συσκευή για να προσφέρετε στους πελάτες σας
την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung
Premium

Πίστωση φωτογραφίας

Οι εικόνες και τα εικονίδια σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ελεύθεροι πόροι που παρέχονται από:

Σας ευχαριστούμε!